Loon- en Grondverzetbedrijf Timmer verzet bergen binnen GWW

Wat valt er onder grond-, weg- en waterbouw?

Grondwerken

Ons bedrijf is al jaren gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerk en het bouw- en woonrijp maken van terreinen. U kunt hierbij denken aan het ontgraven en verzetten van grond, de aanleg en onderhoud van riolering en het ontgraven en aanbrengen van funderingsmateriaal voor verhardingen. Wij zijn in het bezit van ervaren machinisten en grondwerkers die ervoor zorgen dat elke klus naar uw tevredenheid wordt uitgevoerd. Zowel particulieren als bedrijven zijn bij ons welkom.

Graafmachines uitgerust met 3D GPS

​Onze mobiele graafmachines zijn uitgerust met 3D GPS om maximale efficiëntie, nauwkeurigheid, kwaliteit en productiviteit te halen uit uw project. Geen opdracht is voor ons onmogelijk, met name complexe graafwerkzaamheden als bijvoorbeeld talluds, slootwerkzaamheden, onder water ontgraven en het graven van complexe profielen zijn kwalitatief en nauwkeurig te realiseren met onze uitgeruste 3D GPS graafmachines. 

​Machinaal profileren

​Door middel van de 3 in 1 leveller kunnen wij op de millimeter nauwkeurig uw project machinaal profileren. De leveller is lasergestuurd met een dubbele afschotlaser zodat wij tegelijkertijd een afschot over zowel de x-as als de y-as kunnen aanbrengen. Als voorbereiding op het profileren, schuiven wij eerst grote oppervlakten op globale hoogte met onze lasergestuurde spijlenbak. De 3 in 1 leveller is voornamelijk geschikt voor de volgende situaties:

-Puinenbanen onder afsfaltconstructies of straatwerk

-Zandbanen onder straatwerk

​-Zand- of puinoppervlakten onder en in nieuwbouwpanden

-Grond bij bijvoorbeeld grote tuinen of land

 

Profileren met de 3-in-1 leveller

Sloopwerken

Bij sloopwerkzaamheden komt meer kijken dan u wellicht zou denken. Is er asbest aanwezig in het pand? Wat zijn de gevolgen voor de omliggende gebouwen en omgeving? Dit zijn slechts een paar zaken waarmee we rekening moeten houden bij de sloop. Met modern materieel en aandacht voor milieu en omgeving proberen wij overlast zoveel mogelijk te beperken. Veiligheid staat hierbij uiteraard altijd voorop. De materialen die vrijkomen worden gescheiden en daarna afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Riolering

Voor de aanleg van riolering gebruiken wij altijd hoogwaardig PVC. Wij kunnen compleet nieuwe leidingen aanleggen, maar ook delen vervangen. Ook zorgen wij altijd voor een nette aanlsuiting op het openbare gemeenteriool. Tevens plaatsen wij kolken, infiltratie systemenen of andere water afvoerende middelen, dit behoort tot onze dagelijkse rioleringswerkzaamheden. Voor diverse projecten en bedrijven maken wij het complete afvalwater-management. 

Bestratingen

U kunt ons inschakelen voor de aanleg van allerlei straat- en asfaltwerk. Wij hebben ervaring in het bestraten van  opritten van particulieren tot en met het verharden van bedrijfsterreinen. We verzorgen de werkzaamheden voor de onderbaan, waardoor het mogelijk is om het terrein te verharden met straatstenen, tegels, halfverharding of asfalt. Het verharden van terreinen met betonplaten behoort eveneens tot onze werkzaamheden. Tijdens de aanleg zorgen we voor een goede afwatering van het terrein. Het is bij ons mogelijk om de bestratingen machinaal uit te laten voeren.

Cultuurtechniek

Naast onze werkzaamheden in de GWW richten wij ons ook op cultuurtechnische werkzaamheden: alle projecten die ten goede komen aan de natuur. Denk hierbij aan het omvormen van een gecultiveerd land naar een natuurgebied of het aanleggen van nieuwe watergangen. Naast het aanleggen van beschoeiing en natuurlijke oevers, zijn wij ook in te zetten voor het vernieuwen van duikers en het onderhouden van watergangen. Deze projecten realiseren we met ons eigen materieel, waardoor we snel en eenvoudig kunnen omschakelen.