Grondbewerking; agrarisch loonwerk
Grondig zijn loont

Loon- en Grondverzetbedrijf Timmer verzet bergen binnen GWW

Wat valt er onder grond-, weg- en waterbouw?

Grondwerken

Ons bedrijf is al jaren gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerk en het bouw- en woonrijp maken van terreinen.  U kunt hierbij denken aan het ontgraven en verzetten van grond, de aanleg en onderhoud van riolering en het ontgraven en aanbrengen van funderingsmateriaal voor verhardingen. Wij zijn in het bezit van ervaren machinisten en grondwerkers die ervoor zorgen dat elke klus naar uw tevredenheid wordt uitgevoerd. Zowel particulieren als bedrijven zijn bij ons welkom.

Sloopwerken

Bij sloopwerkzaamheden komt meer kijken dan u wellicht zou denken. Is er asbest aanwezig in het pand? Wat zijn de gevolgen voor de omliggende gebouwen en omgeving? Dit zijn slechts een paar zaken waarmee we rekening moeten houden bij de sloop. Met modern materieel en aandacht voor milieu en omgeving proberen wij overlast zoveel mogelijk te beperken. Veiligheid staat hierbij uiteraard altijd voorop. De materialen die vrijkomen worden gescheiden en daarna afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Bestratingen

U kunt Loon- en Grondverzetbedrijf Timmer inschakelen voor de aanleg van allerlei straat- en asfaltwerk. We hebben ervaring in het bestraten van  opritten van particulieren tot en met het verharden van bedrijfsterreinen. We verzorgen de werkzaamheden voor de onderbaan, waardoor het mogelijk is om het terrein te verharden met straatstenen, tegels, halfverharding of asfalt. Het verharden van terreinen met betonplaten behoort eveneens tot onze werkzaamheden. Tijdens de aanleg zorgen we voor een goede afwatering van het terrein. Het is bij ons mogelijk om de bestratingen machinaal uit te laten voeren.

Cultuurtechniek

Naast onze werkzaamheden in de GWW richten wij ons ook op cultuurtechnische werkzaamheden: alle projecten die ten goede komen aan de natuur. Denk hierbij aan het omvormen van een gecultiveerd land naar een natuurgebied of het aanleggen van nieuwe watergangen. Naast het aanleggen van beschoeiing en natuurlijke oevers, zijn wij ook in te zetten voor het vernieuwen van duikers en het onderhouden van watergangen. Deze projecten realiseren we met ons eigen materieel, waardoor we snel en eenvoudig kunnen omschakelen.