Grondwerk in Harderwijk

Loon- en Grondverzetbedrijf Timmer is een grondwerkbedrijf dat al jaren gespecialiseerd is in het uitvoeren van grondwerk, wegenbouw, waterbouw en het bouw- en woonrijp maken van terreinen in de omgeving van Harderwijk. U kunt hierbij denken aan het ontgraven en verzetten van grond, de aanleg en onderhoud van riolering en het ontgraven en aanbrengen van funderingsmateriaal voor verhardingen. We zijn in het bezit van deskundige machinisten en grondwerkers die ervoor zorgen dat elke klus naar uw tevredenheid wordt uitgevoerd. Zowel particulieren als bedrijven zijn bij ons welkom.

Onze mobiele graafmachines zijn uitgerust met 3D-GPS machinebesturing om maximale efficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit te halen uit uw project. Dit zorgt ervoor dat wij altijd de beste kwaliteit kunnen leveren. Geen opdracht is voor ons onmogelijk. Met name complexe graafwerkzaamheden zoals taluds, slootwerkzaamheden, onder water ontgraven en het graven van complexe profielen zijn kwalitatief en nauwkeurig te realiseren met onze uitgeruste 3D-GPS graafmachines. De 3D-GPS machinebesturing wordt ondersteund door de software Earthworks.

Profileren met de 3-in-1 leveller in Harderwijk

Door middel van de 3-in-1 leveller kunnen wij op de millimeter nauwkeurig uw project machinaal profileren. De leveller is lasergestuurd met een dubbele afschotlaser zodat wij tegelijkertijd een afschot over zowel de x-as als de y-as kunnen aanbrengen. Als voorbereiding op het profileren, schuiven wij eerst grote oppervlakten op globale hoogte met onze lasergestuurde spijlenbak. De 3-in-1 leveller is voornamelijk geschikt voor de volgende situaties:

  • Puinbanen onder asfaltconstructies of straatwerk

  • Zandbanen onder straatwerk

  • Zand- of puinoppervlakten onder en in nieuwbouwpanden

  • Grond bij bijvoorbeeld grote tuinen of land

Rioleringen aanleggen in Harderwijk

Voor de aanleg van riolering gebruiken wij altijd hoogwaardig pvc. Wij kunnen uw gehele leiding vervangen, maar ook enkele delen repareren. We zorgen altijd voor een nette aansluiting op het openbare riool. Tevens plaatsen wij kolken, infiltratiesystemen en andere waterafvoerende middelen. Dit behoort tot onze dagelijkse rioleringswerkzaamheden. Voor diverse projecten en bedrijven regelt Loon- en Grondverzetbedrijf Timmer het complete afvalwatermanagement in Harderwijk.
 

Benieuwd naar de mogelijkheden die betrekking hebben tot het grondverzet in de omgeving van Harderwijk? Neem dan contact met ons op.

Contact

Wilt u graag uw terrein woon- en bouwrijp maken in de omgeving van Harderwijk? Hulp nodig bij werkzaamheden aan rioleringen? Of wilt u graag uw straat verharden? Neem dan contact met ons op.

Contact