Professioneel Grond-, weg- & waterbouw

Contact

Grondwerk

Loon- en Grondverzetbedrijf Timmer is al jaren gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerk, wegenbouw, waterbouw en het bouw- en woonrijp maken van terreinen. U kunt hierbij denken aan het ontgraven en verzetten van grond, de aanleg en onderhoud van riolering en het ontgraven en aanbrengen van funderingsmateriaal voor verhardingen. We zijn in het bezit van deskundige machinisten en grondwerkers die ervoor zorgen dat elke klus naar uw tevredenheid wordt uitgevoerd. Zowel particulieren als bedrijven zijn bij ons welkom.

Onze graafmachines uitgerust met 3D-GPS
Onze mobiele graafmachines zijn uitgerust met 3D-GPS machinebesturing om maximale efficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit te halen uit uw project. Dit zorgt ervoor dat wij altijd de beste kwaliteit kunnen leveren. Geen opdracht is voor ons onmogelijk. Met name complexe graafwerkzaamheden zoals taluds, slootwerkzaamheden, onder water ontgraven en het graven van complexe profielen zijn kwalitatief en nauwkeurig te realiseren met onze uitgeruste 3D-GPS graafmachines. De 3D-GPS machinebesturing wordt ondersteund door de software Earthworks.

Riolering aanleggen

Voor de aanleg van riolering gebruiken wij altijd hoogwaardig pvc. Wij kunnen uw gehele leiding vervangen, maar ook enkele delen repareren. We zorgen altijd voor een nette aansluiting op het openbare riool. Tevens plaatsen wij kolken, infiltratiesystemen (infiltratiekratten) en andere waterafvoerende middelen. Dit behoort tot onze dagelijkse rioleringswerkzaamheden. Voor diverse projecten en bedrijven regelt Loon- en Grondverzetbedrijf Timmer het complete afvalwatermanagement.

Verhardingen voor wegenbouw

U kunt ons inschakelen voor de aanleg van diverse straat- en asfaltwerkzaamheden. Loon- en Grondverzetbedrijf Timmer heeft de ervaring in huis voor het bestraten van opritten van particulieren tot en met het verharden van bedrijfsterreinen. Bij ons heeft u maar één bedrijf nodig. We verzorgen de werkzaamheden voor de onderbaan, waardoor het mogelijk is om het terrein te verharden met straatstenen, tegels, halfverharding of asfalt. Het verharden van terreinen met betonplaten behoort eveneens tot onze werkzaamheden. Tijdens de aanleg zorgen we voor een goede afwatering van het terrein. Het is bij ons mogelijk om de bestratingen machinaal uit te laten voeren.

Cultuurtechniek

Naast onze werkzaamheden in de GWW richten wij ons ook op cultuurtechnische werkzaamheden. Dit zijn alle projecten die ten goede komen aan de natuur. Denk hierbij aan het omvormen van een gecultiveerd land naar een natuurgebied of het aanleggen van nieuwe watergangen. Naast het aanleggen van beschoeiing en natuurlijke oevers, zijn wij ook in te zetten voor het vernieuwen van duikers en het onderhouden van watergangen. Deze projecten realiseren we met ons eigen materieel, waardoor we snel en eenvoudig kunnen omschakelen.

Profileren met de 3-in-1 leveller

Machinaal profileren
Door middel van de 3-in-1 leveller kunnen wij op de millimeter nauwkeurig uw project machinaal profileren. De leveller is lasergestuurd met een dubbele afschotlaser zodat wij tegelijkertijd een afschot over zowel de x-as als de y-as kunnen aanbrengen. Als voorbereiding op het profileren, schuiven wij eerst grote oppervlakten op globale hoogte met onze lasergestuurde spijlenbak. De 3-in-1 leveller is voornamelijk geschikt voor de volgende situaties:

· Puinbanen onder asfaltconstructies of straatwerk

· Zandbanen onder straatwerk

· Zand- of puinoppervlakten onder en in nieuwbouwpanden

· Grond bij bijvoorbeeld grote tuinen of land

Sloopwerken

Bij sloopwerkzaamheden komt meer kijken dan u wellicht zou denken. Zo moet er gekeken worden of er asbest aanwezig is in het pand en wat de gevolgen zijn voor de omliggende gebouwen en omgeving. Dit zijn slechts een paar zaken waarmee we bij de sloop rekening moeten houden. Met modern materieel en aandacht voor milieu en omgeving proberen wij overlast zoveel mogelijk te beperken. Veiligheid staat bij Loon- en Grondverzetbedrijf Timmer uiteraard altijd voorop. De materialen die vrijkomen worden gescheiden en daarna afgevoerd naar een erkende verwerker.