CO2-Prestatieladder

W. Timmer & Zn. BV zet zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden.

 

We voeren een actief beleid om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek/projecten, zoveel mogelijk te vermijden.

 

Om deze manier van werken na te streven en te borgen hebben we besloten om ons te certificeren voor de CO2 -Prestatieladder.

 

Deze ladder is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

 

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren en samen te werken met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

 

In 2024 willen we ons certificeren op niveau 3 van de ladder, dit conform het handboek CO2-prestatieladder 3.1, uitgave juni 2020.

Handboek CO2 Prestatieladder Emissie inventarisatie Initiatieven